خانه محصولات

Antenna Ku-Band

Antenna Ku-Band

(5)
چین 37.5dBi An Antenna Ku-Band Gain، Ku Band Antenna Satellite Antenna / Wall Stored کارخانه

37.5dBi An Antenna Ku-Band Gain، Ku Band Antenna Satellite Antenna / Wall Stored

ویژگی های اصلی طراحی ساختار بهینه شده، آسان برای مونتاژ و هماهنگی زمینه عملکرد بالا و دقت سطح سطح ضد خوردگی برای عمر طولانی مدت آرم و رنگ قابل برنامه ریزی مقیاس نیروی باد باقی مانده تا 12 (جهت جهت ثابت) بسته بن... Read More
2018-09-29 16:41:04
چین آنتن ماهواره ای Ku-Band 0.90m Multi-Purpose M Antenna Data Type کارخانه

آنتن ماهواره ای Ku-Band 0.90m Multi-Purpose M Antenna Data Type

ویژگی های اصلی طراحی ساختار بهینه شده، آسان برای مونتاژ و هماهنگی زمینه عملکرد بالا و دقت سطح سطح ضد خوردگی برای عمر طولانی مدت آرم و رنگ قابل برنامه ریزی مقیاس نیروی باد باقی مانده تا 12 (جهت جهت ثابت) بسته بن... Read More
2018-09-29 16:41:04
چین Multi Purpose M نوع 0.60m Antenna Ku-Band اطلاعات ورق V1.0 لوگوی قابل برنامه ریزی کارخانه

Multi Purpose M نوع 0.60m Antenna Ku-Band اطلاعات ورق V1.0 لوگوی قابل برنامه ریزی

ویژگی های اصلی طراحی ساختار بهینه شده، آسان برای مونتاژ و هماهنگی زمینه عملکرد بالا و دقت سطح سطح ضد خوردگی برای عمر طولانی مدت آرم و رنگ قابل برنامه ریزی مقیاس نیروی باد باقی مانده تا 12 (جهت جهت ثابت) بسته بن... Read More
2018-09-29 16:41:04
چین 0.45m W نوع Ku-Band Antenna Data Sheet V1.0 10.7-12.75GHz طول عمر طولانی کارخانه

0.45m W نوع Ku-Band Antenna Data Sheet V1.0 10.7-12.75GHz طول عمر طولانی

ویژگی های اصلی طراحی ساختار بهینه شده، آسان برای مونتاژ و هماهنگی زمینه عملکرد بالا و دقت سطح سطح ضد خوردگی برای عمر طولانی مدت آرم و رنگ قابل برنامه ریزی مقیاس نیروی باد باقی مانده تا 12 (جهت جهت ثابت) بسته بن... Read More
2018-09-29 16:41:04
چین ضد خوردگی Antenna Ku-Band 0.35m Multi-Purpose W-Type Antenna Structured Data Optimized کارخانه

ضد خوردگی Antenna Ku-Band 0.35m Multi-Purpose W-Type Antenna Structured Data Optimized

ویژگی های اصلی طراحی ساختار بهینه شده، آسان برای مونتاژ و هماهنگی زمینه عملکرد بالا و دقت سطح سطح ضد خوردگی برای عمر طولانی مدت آرم و رنگ قابل برنامه ریزی مقیاس نیروی باد باقی مانده تا 12 (جهت جهت ثابت) بسته بن... Read More
2018-09-29 16:41:03
Page 1 of 1